Hà Nội giục hàng loạt dự án chỉnh quy hoạch

Trước đó, Thủ tướng đã đồng ý về nguyên tắc cho phép triển khai 244 đồ án, dự án đầu tư xây dựng (đợt 1), trong đó yêu cầu TP Hà Nội phối hợp Bộ Xây dựng nghiên cứu điều chỉnh khớp nối các dự án, đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch chung thủ đô Hà Nội.

Hà Nội giục hàng loạt dự án chỉnh quy hoạch

Hà Nội yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc khẩn trương hướng dẫn các nhà đầu tư để đến 30/10 phải giải quyết xong cơ bản 75 đồ án, dự án cần điều chỉnh quy hoạch.

Hà Nội vừa ra thông báo kết luận của Phó chủ tịch thường trực Phí Thái Bình về việc rà soát các đồ án dự án trên địa bàn thành phố. Theo đó, trong số 244 đồ án dự án đã được Thủ tướng cho phép triển khai đợt 1, Sở Kế hoạch – Đầu tư tiếp tục đăng tải thông tin 98 dự án được phép triển khai để các chủ đầu tư có cơ sở thực hiện.

Ngoài ra, Sở Kế hoạch – Đầu tư có nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ báo cáo xem xét 55 đồ án, dự án để tiếp tục cho đăng tải trước ngày 20/10. Riêng 75 đồ án, dự án cần điều chỉnh quy hoạch về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và hành lang xanh, (xếp loại 2), Hà Nội yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc khẩn trương triển khai việc hướng dẫn các nhà đầu tư điều chỉnh quy hoạch, phấn đấu đến 30/10 phải giải quyết xong.

16 đồ án, dự án khác (xếp loại 3), Sở Quy hoạch – Kiến trúc thông báo và hướng dẫn các nhà đầu tư điều chỉnh và cập nhật vào các quy hoạch phân khu để xem xét triển khai đợt sau.

Trước đó, Thủ tướng đã đồng ý về nguyên tắc cho phép triển khai 244 đồ án, dự án đầu tư xây dựng (đợt 1), trong đó yêu cầu TP Hà Nội phối hợp Bộ Xây dựng nghiên cứu điều chỉnh khớp nối các dự án, đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch chung thủ đô Hà Nội.

Riêng vấn đề phân khu quy hoạch trên địa bàn thành phố, lãnh đạo Thành phố giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc dự thảo văn bản của UBND TP gửi Thủ tướng và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập quy hoạch phân khu báo cáo Ủy ban. Viện quy hoạch Xây dựng Hà Nội lấy ý kiến đóng góp của các địa phương để hoàn thiện dự thảo Nhiệm vụ đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố trước 20/10.